CEY Savunma TR EN
image/svg+xml

Yazılım Geliştirme


Uluslararası standartlarla uyumlu, askeri uygulamalara özel, yüksek teknolojilerin kullanıldığı; esnek, çevik ve kaliteli yazılım geliştirme kabiliyeti

CEY Savunma yazılım odaklı bir firmadır. Farklı programlama dilleri, tasarım, test, değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, konfigürasyon yönetimi ve raporlama araçlarını içeren entegre bir yazılım geliştirme ortamımız mevcuttur. Yazılımlarımızı Windows ve Linux gibi farklı ortamlarda kullanılabilecek şekilde, çapraz platform uygulamaları olarak geliştirmekteyiz. Geliştirme ortamımız kullanıcı etkileşimleri, web tabanlı uygulamalar ve veritabanı uygulamalarının geliştirmesi için gerekli altyapıları da içermektedir.

ISO 9001:2015 standardına göre onaylı kalite yönetim sistemimiz içinde yer alan yazılım geliştirme sürecimiz ISO/IEC 12207, AQAP 160, MIL-STD-498 ve CMMI Seviye 3 olgunluk modeline uygun olarak oluşturulmuştur.

Askeri Standartlara Uygun Yazılım Geliştirme

Yüksek Performans Programlama

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Geliştirme

Arakatman ve Altyapı Yazılımları

Otomatik Kod Üretimi

Sistem ve Test Mühendisliği, Alan Uzmanlığı


Proje ve ürün geliştirmede etkin sistem mühendisliği yaklaşımları, doğrulama ve geçerleme aşamaları için uygun altyapı ve uygulamalar, projelerde ihtiyaç duyulan geniş alan bilgisi

Geliştirdiğimiz çözümlerde sistem mühendisliği bakış açısını uyguluyoruz. Bu amaçla kullanıcı odaklı bir geliştirme süreci uyguluyoruz. Kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve/veya yazılım gereksinimlerine dönüştürüyor, izlenebilirlik matrisleri oluşturarak gereksinimleri tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca takip ediyoruz. Detay tasarım öncesinde geliştireceğimiz sistemin mutlaka sistem seviyesi bir tasarımını ve/veya mimari tasarımını çıkarıyoruz. Geliştirmekte olduğumuz çözümlerin doğrulanması ve geçerlenmesi aşamalarında bağımsız test ekipleri kullanıyoruz.

Kod gözden geçirme için statik kod analizi yapan araçlar, testlerde otomatik test araçları ile birlikte kendi geliştirdiğimiz test yazılımları ve kullanıcı ile yapılacak testlerde gereksinim ve senaryo bazlı testlerden yararlanıyoruz. Projelerimizde alan bilgisi önemli yer tutmaktadır. Özellikle sistem ve yazılım analiz faaliyetlerinde ve kavramsal modelleme aşamasında alan uzmanlığı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları şirket içinde tecrübeli ve ilgili alan bilgisine sahip personelimizden karşıladığımız gibi, ihtiyaç olması durumunda şirket dışı kaynaklardan da yararlanmaktayız.

Sistem Mühendisliği Yaklaşımı

Kavramsal Modelleme

İzlenebilirlik

Doğrulama

Alan Bilgisi

Proje Yönetimi, Mühendislik ve Ar-Ge Yönetimi


Uluslararası standartlarla uyumlu kurumsal proje yönetim teknikleri, gelişmiş planlama, takip ve raporlama yöntemleri, yenilikçi Ar-Ge yaklaşımları

Şirketimizde geliştirilen projeler Programlar birimi tarafından yönetilmekte, matris yapı içinde kaynaklar Mühendislik ve Ar-Ge birimi tarafından sağlanmaktadır. Proje yönetiminde takvim, bütçe ve kapsam yönetiminde kurumsal standartlarımızdan yararlanıyoruz. Projelerimizi aylık olarak takip ediyor, yılda en az iki kez üst yönetimimizle gözden geçiriyoruz. Gözden geçirmelerde dönem boyunca topladığımız proje gerçekleşme sonuçları ile birlikte kazanılmış değer analizi, takvim ve bütçe performans endeksi gibi metrikleri de analiz ediyoruz.

Sözleşmeli projelerimizin yanı sıra, çalışanlarımızın yaratıcı fikirlerinden ve son kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıkarak yenilikçi Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ar-Ge projelerimizi kurumsal yapımız içinde çevik proje geliştirme yöntemleri ile geliştiriyor, doğrudan son kullanıcı beklentilerine yönelik, hızlıca ticareleşebilecek, yüksek teknoloji içeren çözümler üretiyoruz.

Kurumsal Yönetim

Gözden Geçirmeler

Kazanılmış Değer Analizi

Araştırma Geliştirme

Yenilikçilik

Mühendislik Destek Hizmeti


Tasarım ve geliştirme faaliyetleriyle birlikte uygun mühendislik destek hizmetleri; eğitim, danışmanlık, bağımsız test ve entegrasyon

Şirketimiz proje ve ürün bazlı çalışan, özgün mühendislik çözümleri üreten bir şirkettir. Bununla birlikte ihtiyaç olması durumunda eğitim, danışmanlık, bağımsız test, entegrasyon ve standart uyumluluğu gibi mühendislik destek hizmeti de sağlamaktayız.

Personelimizin büyük çoğunluğu yürütmekte olduğu işe paralel akademik çalışmalar da yapmakta, bu amaçla üniversitelerde Sistem Mühendisliği, Yazılım Mimari Tasarımı, Bilişim Sistem Mimarileri gibi dersler de vermektedir. İhtiyaç olması durumunda bu dersler kısa veya orta süreli seminer, eğitim ve danışmanlıklara da dönüştürülebilmektedir.

Eğitim

Danışmanlık

Bağımsız Test ve Entegrasyon

Standart Uyumluluğu

Akademik Destek

ARAÇLAR

ARAÇLAR

Entegre Yazılım Geliştirme Ortamı

Microsoft Visual Studio
QT Creator
Enterprise Architect
Confluence
IBM Doors
Subversion
Jira Software
SonarQube
Eclipse
Oracle Virtual Machine
Matrix Laboratory
Git

Çapraz Platform Uygulamaları

Windows
Linux

Kullanıcı Etkileşimi

Unity
Oculus
OpenSceneGraph
Unreal Engine

Veri Tabanı Uygulamaları

MySQL
PostgreSQL
Oracle

Web Tabanlı Uygulamalar

Php
Javascript
Css

Proje Yönetimi

MSProject