CEY Savunma TR EN
image/svg+xml

VERİ YÖNETİM UYGULAMALARI

Farklı tür ve büyüklükteki verileri bir araya getiriyor, birleştiriyor ve kullanım amacınıza uygun bir biçimde görselleştiriyoruz.

Veri Füzyonu

Farklı tür, büyüklük ve içerikteki verilerin farklı seviyelerde füzyonu, veri içeriğinden bağımsız veri birleştirme teknikleri, birleştirilmiş verilerin görselleştirilmesi

Veri Anlamlandırma

Farklı tipteki verilerin anlamlandırılması, veri analitiği, veri görselleştirme

Harita ve Ortam Şartları Verileri

Shape, Vmap, S-57 gibi farklı türlerde harita kullanımı, entegre derinlik yükseklik verileri, atmosferik, oşinografik, manyetik, akustik, meteorolojik tipte entegre ortam koşulları verileri, veri güncelleme ve yeni veri ekleme

Envanter Veri Yönetimi

Platform, silah, sensör, karşı tedbir, muhabere ve benzeri envanter verisinin entegre bir şekilde tutulması, güncellenmesi ve yeni veri eklenmesi

Veri Kaydetme ve Oynatma

Farklı uygulamalar için ağ verilerinin ya da kullanıcı verilerinin kaydedilmesi, kaydedilen verilere hızlı erişim ve verilerin tekrar gösterim amacıyla oynatılması

Simülasyon İzleme Aracı

Farklı tipte simülasyonlar için oyuncular dışında simülasyonları takip eden, eğitmen, hakem, komutan gibi kullanıcılar için geliştirilmiş izleme yazılımları, uzaktan izleme, web tabanlı erişim olanağı

UZMANLIKLARIMIZ UZMANLIKLARIMIZ