CEY Savunma TR EN
image/svg+xml

HARP OYUNU SİMÜLASYONLARI

Taktik eğitim, analiz, operasyonel kullanım, simülasyon tabanlı tedarik ve akademik kullanım gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek harp oyunu simülasyonları geliştiriyoruz.

Senaryo Planlama Yazılımı

Esnek, kolay kullanımlı, farklı tipte verilerin entegre edilmesine olanak sağlayan, ön izleme fonksiyonlu, farklı simülasyonlarla uyumlu planlama uygulaması

Deniz Harp Oyunu Simülasyonu

Suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp gibi deniz kuvvetlerince kullanılan farklı harp nevileri, envanterdeki tüm platform, silah ve sensörlerin modellenmesi, karmaşık senaryoların uygulandığı çok kullanıcılı çoklu kuvvetli yapısal simülasyon uygulaması

Mikroservis Tabanlı Harp Oyunu Altyapısı

Model işletimi ve senaryo koşturma için gereken harp oyunu altyapılarının mikroservis mimariye uygun yapıda oluşturulması ve mikroservis mimariyle sağlanan avantajlardan yararlanılması

Müşterek Harp Oyunu Simülasyonu

Deniz, hava ve kara birliklerinin müşterek operasyon yaptıkları, farklı birlikler için farklı seviyede model ve görselleştirmelerin kullanıldığı, amfibi ve hava indirme gibi ortak harekatların modellendiği simülasyon

Debrifing Yazılımı

Koşturulmuş ve kaydedilmiş senaryoların tekrar koşturulmasına, senaryo işletimi sırasında yapılan hataların bulunmasına olanak sağlayan takip yazılımı

Analiz ve Raporlama

Kaydedilmiş senaryo ve kullanıcı verilerinden yararlanılarak analiz amacıyla farklı tipte raporların üretildiği, üretilen raporların grafiksel olarak görselleştirildiği uygulama

UZMANLIKLARIMIZ UZMANLIKLARIMIZ