CEY Savunma TR EN
image/svg+xml

Kesikli Zaman Simülasyonları İçin Model Tanımlama Dili ve Araçları

İleri Seviye Koşum-Zaman Altyapısı

HLA Entegrasyon Desteği

Yeni Nesil Bir Müşterek Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı

Radar Elektro-Optik Modelleme

Taktik Çevre Simülasyonu

Güdümlü Mermiler Angajman Analizi için Benzetim Ortamı


Alana özel bir dil içerir; kesikli zaman simülasyonları için uygundur, görsel ve dinamik adaptiftir. Model tanımlama sürecini hızlandırır, yeni geliştiricilerin adaptasyonunu kolaylaştırır, efor ve zaman tasarrufu sağlar, müşteri ve geliştirici arasında iletişimi güçlendirir. Teslimat sürelerini ve maliyetleri kısaltır. İçerdiği formül kütüphanesi, kod üretme yeteneği ve görsel arayüzleri sayesinde geliştiriciye kolaylıklar sağlar.


IEEE HLA 1516-2000 ve 2010 standartları ile uyumlu, birlikte çalışabilirlik ara katman yazılımıdır. Simülasyon sistemlerinin entegrasyonunda verilerin kaydedilmesi, görselleştirilmesi ve tekrar oynatılması ile problemleri azaltır, görünürlüğünü arttırır, entegrasyonu hızlandırır, kod ve FOM/SOM üretimi ile geliştirme sürelerini kısaltır, esnek ve modüler yapıda olup kullanımı kolaydır. Dinamik link uyumluluğu sayesinde benzer RTI'ların yerine kolayca kullanabilir. Tamamı milli olarak geliştirilen, satış sonrası destek ve sürekli güncellenen yapısı ile; esnek, genişleyebilir özgün bir yazılım ürünüdür.


Farklı amaçlar için geliştirilen simülasyon sistemlerinin entegrasyonu ve birlikte çalışabilirliğinin sağlanması hizmetidir. Yüksek Seviye Mimari uyumluluk gereksinimi olan sistemlerin ihtiyaç duyduğu altyapıları sağlar. Hazırlanan örnek simülasyonlar ile birlikte çalışabilirlik özelinde veri yapılarının hazırlanması, üretilmesi ve çevrimini sağlayan yapılar ile kullanıma yönelik HLA geçit kapısı ile federasyonun oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli altyapıları sağlar, entegrasyonu kolaylaştırır ve hızlandırır. HLA üzerinden etkileşimleri sergileyen bir kullanıcı arayüzü sunar. RPR FOM uyumludur.


Mikroservis mimarisi sayesinde, her bir servis tanımlı birer işlevselliğe ve arayüze sahiptir, bütün servisler mesaj trafiğini yönetebilir, ileride geliştirilecek benzer projelerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir yapıdadır. Dokunmatik arayüzler ve tabletop uygulamasına sahiptir. Farklı komuta hiyerarşisine sahip kullanıcı ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş arayüzler sayesinde, bir harp oyunu içerisinde stratejik, operasyonel ve taktik seviye beraber oynanabilmektedir. Genişleyebilir yönetim arayüzü ve yapay zeka kullanımı ile birlikte farklı aynı senaryo için farklı sayıda kullanıcılar ile koşumu yapılabilmektedir. Unreal Engine ve Oculus Rift kullanarak hazırlanan sanal gerçeklik arayüzü ile kullanıcılara harp oyununda yeni teknolojileri deneyimleme olanağı sağlamaktadır.


Taktik ve mühendislik sadakat seviyelerinde geliştirilmiş matematik/fizik modelleridir. Kavramsal modelleme aşamasından başlanarak modellerin geçerlenmesine kadarki karmaşık süreçler uygulanmıştır. Radar ve elektro-optik imza ve yayılım modellerini içerir. Projeye özel hazırlanan envanter verileri ile çok sayıda ve farklı türlerdeki radar ve elektro-optik model yapılarını içeren bir kütüphanedir. Esnek ve yeni modellerin eklenmesine uygun bir yapı içerir, bu sayede yeni bir envantere ilişkin radar ve elektro-optik sistem ya da yeni bir yetenek eklenebilmektedir.


Sanal eğitim ortamında yer alan sabit ve hareketli unsurların tanımlanması, sanal eğitim senaryosunun kurgulanması, kurgulanan senaryonun işletilmesi ve eğitim sonrasında yeniden gösteriminde kullanılan yazılımdır. Gözlemci kontrol istasyonu, senaryo yönetim aracı, kayıt oynatma aracı, model editörü ve sayısal harita kütüphanesi bileşenlerinden oluşur. Farklı tipte simülasyon uygulamaları için uyarlanabilir.


Güdümlü mermiler için sayısız koşum ile farklı senaryoların defalarca denenebilmesi ve analiz edilebilmesi için hazırlanan benzetim ortamıdır. Senaryo envanterinin, görev planlarının ve ortam şartlarının çeşitliliği ile farklı koşulların hazırlanmasını sağlayan planlama modülü, 100Hz’e kadar veri üretebilen taktik çevre model kütüphanesi ve yapılan koşumların yönetimini, kaydını, tekrar oynatılmasını sağlayan yönetim modülü ile bütünleşik bir sistem çözümüdür. Farklı üreticiler tarafından sağlanan modellerin harici ve dahili entegrasyonuna olanak sağlanmaktadır.