CEY Savunma TR EN
image/svg+xml

MATEMATİKSEL MODELLEME

Gerçek dünya sistem, veri ve olaylarını sanal ortama taşıyoruz; farklı kullanımlar için uygun matematiksel ve fiziksel modeller geliştiriyoruz.

Model Editörü

Farklı türde modellerin oluşturulmasına olanak sağlayan, oluşturulmuş modellere yeni parametreler eklenebilen, modellerin bir kütüphane içinde sunulduğu araç

Model Tanımlama Dili

Kesikli zaman simülasyonları için dinamik adaptif görsel model tanımlama dili

Envanter Tanımlama Aracı

Simülasyon modellerinin özelleştirilmesi ile bir kuvvete ait platform, silah, sensör gibi envanter verilerinin yer aldığı ve bu verilerin kullanıcı tarafından kolayca güncellenmesine olanak sağlayan arayüzleri bulunan araç

Stratejik/Operasyonel/Taktik Seviye Modelleme

Farklı seviyelerde kullanım için çoklu seviyeli, çoklu çözünürlük modelleme altyapıları, geliştirilen modellerin sadakat seviyelerindeki değişikliklere göre farklı amaçlara uygun hale getirilmesi

Radar ve Elektro-Optik İmza ve Yayılım Model Kütüphaneleri

Radar ve elektro-optik modelleri için detay imza ve yayılım modellerini içeren, farklı sadakat seviyelerinde çözünürlükleri bulunan, esnek, genişleyebilir model kütüphaneleri

UZMANLIKLARIMIZ UZMANLIKLARIMIZ