Harp Oyunu Simülasyonları

CEY Savunma’nın ana çalışma alanlarından birisi Harp Oyunu Simülasyonları’dır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle Silahlı Kuvvetlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı ölçeklerde mühendislik çözümleri ve altyapılar geliştirdik.

Harp Oyunu Simülasyonu Nedir?

Harp oyunu simülasyonları önceden belirlenmiş senaryolar, kaynaklar ve kısıtlamalar dâhilinde, oyuna katılanların belirlenen askeri amaçları başarmaya çalıştığı simülasyon uygulamalarıdır. Harp oyunları, harp unsurlarının teori, prensip ve uygulamalara dayanan simülasyon üzerinde test edilip düzenlendiği, tekrar planlandığı ortamlardır. Gerçek olmayan bir rakibe karşı, karmaşık koşullar altında durum analizinin yapılabildiği savaş simülasyonlarıdır. Harp oyunları, savaşa hazır olma durumunun ve bir harekâtın gerçeğe en yakın uygulamalarından birisidir.

Harp Oyunu Simülasyonları Ne Amaçla Kullanılır?

Harp oyunu simülasyonlarının amacı operasyonda yer alacak harp unsurlarını değerlendirmek, etkinliğini arttırmak ve mevcut planların uygulanmasına uygun koşulların yaratılmasını sağlamaktır. Bu amaçların yanında, operasyon öncesinde personelin platform, sensör ve silah sistemlerini kullanmadaki yeteneklerini geliştirerek, konseptlerin ve planlı operasyonların etkinliklerini artırması hedeflenmektedir. Bütün bunlar gerçekçi ve maliyet etkin bir eğitim ile güçlendirilmiş bir kuvvet yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Harp oyunu simülasyonları stratejik, operatif ve bazen de taktik seviye yapısal simülasyonlardır. Sanal ve canlı simülatörlerden farklı olarak stratejilerin geliştirilmesine ve denenmesine, harekâtın etki ve maliyet analizlerinin yapılmasına, kuvvet yapısının ve envanterin şekillendirilmesine, harekâta katılacak unsurların değerlendirilmesine ve etkinliklerinin arttırılmasına odaklanırlar.

Harp Oyunu Simülasyonları Kimler İçindir?

Harp oyunları hâlihazırda teknik, taktik ve stratejik olarak yetkin kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Harp oyunlarının; her anlamda bu yetkin kullanıcı profilini destekleyebilmeleri, onların ana motivasyonlarını kolaylıkla uygulamalarını sağlayabilmeleri gereklidir. Harp oyunu uzmanlığı; simülasyonu oluşturan sensör, silah, platform gibi bileşenlerin bilimsel ve matemetiksel modelleme bilgisini, sistem ve modellerin taktik seviyede kullanım yöntemlerinin yanı sıra stratejik ve operatif seviyede harekât önceliklerini ve hareket şekillerinin anlaşılmasını ve bunların taktik bileşenler ile bütünleştirilmesini içermektedir.

CEY Savunma’nın Harp Oyunu Simülasyonları Alanındaki Yetkinlikleri

Dünyada ve ülkemizde bu amaçla geliştirilmiş ve aktif olarak kullanılmakta olan, farklı özelliklerde harp oyunu simülasyonları bulunmaktadır. CEY Savunma olarak uzun süredir bu alanda çalışmakta olan yetkin bir ekibe sahibiz. Ekibimiz kavramsal modellemeden alan bilgisine, yüksek performanslı yazılım geliştirmeden detay doğrulama geçerleme faaliyetlerine kadar, bu alanda ihtiyaç duyulan geniş bir yetkinlik kümesine sahiptir. Önceki yıllarda geliştirdiğimiz ve son kullanıcısına teslim ettiğimiz ürünler bugün hâlen kullanımdadır. Geliştirdiğimiz harp oyunu simülasyon çerçeve çalışması, planlamadan işletime, analizden değerlendirmeye çeşitli altyapı, servis ve verilerden oluşan bir ürün ailesini içermektedir. Bu ürün ailesi ile farklı kuvvetlerin farklı seviyelerdeki ihtiyaçlarını hızlı, maliyet etkin ve kullanıcı ihtiyaçlarına özel karşılamak mümkündür. Planlama aşaması için kullanıcı dostu bir senaryo planlama aracı, harita, ortam şartları ve envanter verilerinin değiştirilmesine olanak sağlayan yazılım araçları ve entegre bir veri seti sunulmaktadır. Senaryonun işletilmesi aşamasında kullanıcının oyunu kolay takip etmesini sağlayan pencere tabanlı arayüzler ve taktik resmin takip edildiği bir sayısal harita uygulaması mevcuttur. Faaliyet sonrası inceleme ve değerlendirmeler için ise kullanıcı tarafından özelleştirilebilen farklı sayıda raporlar, yeniden oynatma özelliği ve debrifing yeteneği sunulmaktadır.

Harp Oyunu Simülasyonları Alanındaki Yenilikler

Teknoloji başta olmak üzere, günlük hayatımızı etkileyen değişimler, artık harp oyunu simülasyonlarının da farklı bir bakış açısı ile ele alınmasını gerektirmektedir. Uygulamada karşımıza çıkan en önemli ihtiyaçlardan birisi birlikte çalışabilirlik yeteneğidir. Harp oyunu simülasyonları bilgisayar destekli tatbikatların ana unsurlarıdır. Aynı zamanda gerçek tatbikatlarla da entegre kullanılmaya başlanmışlartır. Bu durum harp oyunu simülasyonlarının benzer sistemlerle, simülasyonlarla ve hatta komuta kontrol sistemleriyle birlikte çalışabilmesini gerektirmektedir. CEY Savunma olarak son yıllarda bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, birlikte çalışabilirlik alanında milli ve özgün bir ara katman yazılımı geliştirmeye başladık. Entegrasyon sırasında karşılaşılan sorunların çözümünde yararlanılacak bir ürün ailesi olarak geliştirdiğimiz bu ürünümüzü çeşitli sistem ve projelerde de uygulamaya başladık. Harp oyunu simülasyonlarının kullanımına yönelik; esnek grafiksel arayüzlerle kolay kullanım, hızlı kurulum ve kolay hata bulma, esnek model tanımlama altyapısı gibi yeniliklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu amaçla geliştirmeye başladığımız ürünlerden birisi olan dinamik adaptif, görsel model tanımlama dili ve araçları geliştirme sürelerini kısaltmakta, bu alanda yapılması olası hataları azaltmakta ve farklı proje paydaşlarının anlaşması için bir aracı olarak kullanılabilmektedir. Teknoloji alanındaki en önemli yenilikler daha güçlü donanım ve yazılım altyapılarının kullanılması, sistemlerin farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde konfigüratif yapılması ve yeniden kullanılabilir kütüphane ve altyapılara daha fazla yer verilmeye başlanmasıdır. CEY Savunma olarak yazılım altyapılarında son dönemde performans kısıtlarını en aza indirmek amacıyla, modüler ve genişleyebilir bir mikroservis mimarisi kullanmaya başladık. Bunların dışında sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ ve otonom davranışlar, dokunmatik ekran uygulamaları, harp oyunu simülasyonlarında son dönemde öne çıkan güncel teknolojilerdir.