Taktik Çevre SimülasyonuSanal eğitim ortamında yer alan sabit ve hareketli unsurların tanımlanması, sanal eğitim senaryosunun kurgulanması, kurgulanan senaryonun işletilmesi ve eğitim sonrasında yeniden gösteriminde kullanılan yazılımdır. Gözlemci kontrol istasyonu, senaryo yönetim aracı, kayıt oynatma aracı, model editörü ve sayısal harita kütüphanesi bileşenlerinden oluşur. Farklı tipte simülasyon uygulamaları için uyarlanabilir.