Simülasyon Altyapıları

CEY Savunma, modelleme ve simülasyon alanında sahip olduğu tecrübe ve birikimler ile son yıllarda, ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan altyapı çözümlerini milli ve yerli olarak geliştirmeye başladı. Bu alanda standartlarla uyumlu, genişleyebilir ve ihtiyaca göre özelleştirilebilir çeşitli ürünlerimiz oluşmaya başladı.

MODSİM Alanındaki Gelişmeler ve Altyapılar

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan modelleme ve simülasyon teknolojileri, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi olarak bu alanı ulusal kritik teknolojilerden birisi olarak ilân etmesinin ardından, daha da artan bir öneme sahip olmaya başladı. Eğitim, analiz, tasarım ve eğlence gibi oldukça yaygın kullanım alanları olan modelleme ve simülasyon dünyasında ürünlerin tasarımında ve üretilmesinde kullanılan altyapılar giderek standartlaşmaya, bu alanda geliştirilen teknolojiler de diğer alanlardaki teknolojilere öncülük etmeye başladılar.

Simülasyon altyapıları; genelde ilgili simülasyon sistemini koşturmak için gerekli olan yazılım bileşenlerini ifade etmek için kullanılır. M&S BoK’a (Modeling and Simulation Body of Knowledge) göre modelleme ve simülasyon altyapıları 3 ana kategori altında ele alınıyor: Standartlar, veritabanları ve yetenekler. Bu kategoriler içinde ise modeller, fiziksel ortam, senaryolar, veriler, parametreler, simülasyon bileşenleri, birlikte çalışabilirlik, standartlar, veritabanları gibi bileşenler, bu altyapının içeriğini oluşturan kavramlardan bazıları olarak veriliyor.

CEY Savunma’nın Simülasyon Altyapı Yetkinlikleri

Simülasyon projeleri yapıları itibari ile pek çok farklı tipte bileşen ile donatılmaktadırlar. Herbir bileşenin geliştirilen projeler için özelleştirilmesine rağmen temel olarak yeniden kullanılabilir altyapılar geliştirilmesi mümkündür. Mükemmellik yerine sürekli gelişmeye inanan ekibimiz yaptığımız projelerde kazandığımız tasarım ve alan bilgisi deneyimlerinin hem ülkemize hem de firmamıza mâliyet etkinlik yaratması, ve proje sürelerinin kısaltılmasını sağlaması amacı ile simülasyon altyapılarına yönelmiştir. Bu amaçla model tanımlama, haberlerleşme, veri saklama ve yükleme gibi alanlarda altyapı bileşenleri geliştirmekteyiz.

Simülasyon altyapılarında temel odaklarımız; proje ve ürünlerin geliştirilmesi sırasında kullanıcı hatalarını azaltmak, geliştirme sürecini hızlandırmak, güncelleme ve bakım sürecinin risklerini azaltmak, hızlı prototiplemeyi desteklemek, olası tasarım değişikliklerine adaptasyonu sağlamak olarak özetlenebilir. Simülasyon altyapı çalışmalarımız şirketimizin vizyonunun merkezine oturmaktadır.

Simülasyon Altyapı Ürünlerimiz

Altyapı çalışmalarımız iki ana kategoride devam etmektedir. İlki fikri mülkiyetlerimizin yeniden kullanılabilir yazılım kütüphanleri haline getirilmesidir. İkincisi ise tasarım deneyimizi metalaştırarak, projeye özel bilgileri tasarım sürecinden soyutlayarak gerçekleştirdiğimiz araçlardır.

Modelleme alanında en önemli konulardan birisi modellerin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde, uygun sadakat seviyelerinde güncellenebilir özellikte olmasıdır. Bu amaçla geliştirmekte olduğumuz dinamik adaptif, görsel model tanımlama dili ve araçları ile sağladığımız kolaylıklarla birlikte oluşturduğumuz detay model kütüphaneleri ile de doğrudan ihtiyacı karşılayabilecek çözümler üretmeyi hedefledik.

Birlikte çalışabilirlik için son yıllarda yoğunlaştığımız HLA uyumlu koşum zamana altyapı yazılımına görselleştirme aracı, kod üreteci, FOM/SOM editörü gibi araç ve altyapıları da dahil ederek ürünün bütünsel bir altyapı çözümü olmasını hedefledik.

Harp oyunu simülasyonları için geliştirdiğimiz çerçeve çalışması farklı yetenek ve özellikte çeşitli simülasyon altyapılarını bir bütün olarak ele almaktadır. Aynı zamanda bu entegre çerveçe çalışması içindeki birimlerin her biri ayrıştırılabilir olup, farklı amaçla geliştirilecek simülasyonlarda altyapı olarak kullanılabilmektedir. Envanter tanımlama aracı, debrifing aracı, kayıt ve yeniden oynatma aracı, harita editörü, raporlama aracı, bunlardan bazılarıdır.