Yazılım Geliştirme

CEY Savunma deneyimli bir yazılım geliştirme ekibine sahiptir. Ürünlerimizi proje yönetimden analiz ve tasarıma, test ve entegrasyondan hata takibine çeşitli kolaylıklar sağlayan entegre bir yazılım geliştirme ortamında geliştiriyoruz. Kullanıcı odaklı yazılım geliştirme faaliyetlerimizi sistem mühendisliği, alan uzmanlığı, test ve entegrasyon ve diğer destek faaliyetleri ile bütünleşik bir şekilde yürütüyoruz.

Kullanıcı Deneyimi

Askeri ve sivil sistemlerde yüksek çözünürlüklü ve etkin görselliğe sahip uygulamalar giderek önem kazanmaya başlamıştır. Hızlı erişilebilen, sade ve kullanımı kolay, platform bağımsız, 2 ve 3 boyutlu uygulamalar hemen hemen birçok sistem için aranan temel özellikler arasında yer almaktadır.

Geliştirdiğimiz her yazılımın etkileştiği insanlara en iyi deneyim sağlamasını hedefliyoruz. İnsan bileşeninin; yazılım sisteminin en kritik parçası olduğuna inanıyor ve kişisel deneyimlerin yükseltilmesine odaklanıyoruz. Bu amaçla gelişmekte olan görselleştirme ve etkileşim alanlarında teknolojileri takip ediyor ve bu alanda çeşitli Ar- Ge çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda tasarımlarımızı ergonomikleştirmek üzerine de eğiliyoruz. Yazılımlarımızda kullanıcı etkileşimine önem veriyoruz. Klasik yöntemlerin yanı sıra; dokunmatik, hareket algılama gibi etkileşim yöntemleri üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Çok seviyeli veri sergileme, veri anlamlandırılması, ekran ergonomisi, özelleşmiş ekran kullanımı, sesli etkileşim konularına çalışmalamızı genişletiyoruz. Cey Savunma olarak motivasyonumuz; insanla bütünleşecek, insana adapte olacak çözümler sağlamaktır.

Yüksek Performans

Yazılım geliştirme sürecimizde kalite faktörleri öncelik verdiğimiz mimari yönlendiricilerdir. Güvenlik, performans, güvenilirlik, bakım yapılabilirlik, ölçeklenebilirlik, hataya dayanıklılık gibi kriterleri projelerimizin ve ürün geliştirmenin ilk aşmalarında açığa çıkartmaya odaklanıyoruz. Bu kriterleri karşılayacak dağıtık, paralel, güvenli mimariler geliştirerek, hızlı prototipleme yöntemleri ile tasarım doğrulamasını yapıyoruz. Yüksek performanslı hesaplama için için paralel programlama, eş zamanlılık, çok parçacıklı tasarım, GPU programlama, veri yönelimli programlama, unsur/bileşen sistemleri, aktör tabanlı sistemler gibi yöntem ve teknolojiler kullanıyoruz.

Geliştirme Altyapılarımız

Şirketimizde proje yönetimi, sistem ve test mühendisliği ile yazılım mühendisliği alanında olgun ve kendini ispat etmiş geliştirme altyapıları kullanılmaktadır. Proje yönetimi için MS Project, Redmine, JIRA altyapılarından yararlanıyoruz. Tasarım ve geliştirmede çeşitli tasarım örüntülerinden yararlanıyor, projelerimizde ve ürün geliştirmede çoğunlukla nesne yönelimli analiz ve tasarımı tercih etmekle birlikte, uygun olması durumunda çevik yöntemlerden de yararlanıyoruz. Visual Studio ve Qt’yi içeren yazılım geliştirme ortamımızda Windows, Linux ve Android gibi farklı ortamlarda çalışabilecek çapraz platform uygulamaları geliştiriyoruz. Hata ve değişikliklerin takibi için MANTIS ve JIRA gibi araçlardan, konfigürasyon yönetimi için SVN’den yararlanıyoruz. Enterprise Architect gibi etkin tasarım araçları, Catch gibi test ve entegrasyon araçları ile yazılım mühendisliğinin ilgili süreçlerini verimli geçirmeyi hedefliyoruz. Dokunmatik arayüzler, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve yapay zeka altyapıları için hazır kütüphane, yazılım motoru ve yazılım araçlarından yararlanıyoruz.