Biz Kimiz?

CEY Savunma ve Simülasyon Sistemleri, savunma ve simülasyon sektöründe geniş bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerin bir araya gelmesiyle, 2016 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir şirkettir. Faaliyetlerini Hacettepe Teknokent’teki Milli ve NATO Gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ofisinde sürdürmektedir.

Simülasyon teknolojileri alanında müşteri ihtiyaçlarını üstün kalitede ve güçlü mühendislik çözümleri ile karşılayan, farklı, özgün ve yenilikçi ürünler geliştiren bir şirket olmak misyonu ile yola çıktık. Vizyonumuz ise çalıştığımız alanda Türkiye’de ve dünyada tercih edilen firma olmak, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunmaktır.

Geliştirmekte olduğumuz projelerimizde takvim, bütçe ve maliyet etkinlik konularına önem vermekle birlikte, yüksek teknolojileri doğru kullanan ve dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek milli ve özgün mühendislik ürünleri geliştirmek de ana hedeflerimiz arasındadır.Hangi Alanlarda Çalışıyoruz?

Şirketimizin ana çalışma alanı yazılım ve simülasyon teknolojileri olup, hedeflediğimiz öncelikli sektör savunma sanayiidir. Gelişmiş ülkeler tarafından günümüzün en kritik teknolojileri arasında gösterilen simülasyon modelleme alanında önceki yıllarda edindiğimiz bilgi ve deneyimler doğrultusunda; yapısal simülasyonlar ve özel olarak harp oyunu simülasyonları alanına yoğunlaşmış bulunuyoruz. Aynı zamanda geliştiricilerin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu çeşitli özgün altyapı yazılımları geliştiriyoruz.

Neler Yaptık?

Kurulumuşuzun ilk yıllarında kurumsal altyapılarımızı oluşturup, Ar-Ge ve altyapı projelerine öncelik verdik. Bütünleşik sistem mühendisliği, geliştirme, test ve entegrasyon bakış açısı ile; güncel teknolojilerin kullanıldığı, farklı işletim sistemleri, programlama dilleri, tasarım ve proje yönetim araçlarının yer aldığı geliştirme ortamlarımızı kurduk. Savunma projelerini geliştirebilmek için gerekli belgelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Tüm personelimiz için kişi güvenlik belgeleri aldık.

Projelerimizi proje isterlerinde belirtilen askeri standartlar doğrultusunda geliştiriyor, bu amaçla ISO 9001 belgesi ile belgelendirilmiş kurumsal kalite yönetim sistemimizden yararlanıyoruz. SASAD, KOSGEB, ATO, ASO ve TSSK üyeliklerimiz mevcut olup, Teknolojik Ürün Deneyim Belgemiz, Proje Bitirme Belgemiz, Tempest Uygunluk Raporumuz, Sanayi Sicil Belgemiz ve Kapasite Raporumuz bulunmaktadır.Neler Yapıyoruz?

Temel odağımız olan simülasyon modelleme alanında öncelikli olarak çeşitli altyapı yazılımları geliştirmeye başladık. Bunlardan birisinde TÜBİTAK desteği alarak müşterek simülasyon sistemlerinde kullanılmak üzere, NAUTILUS adını verdiğimiz mikroservis tabanlı bir simülasyon altyapısı geliştirdik. Bu amaçla her bir servisin tanımlı birer işlevselliğe ve arayüze sahip olduğu, bütün servislerin mesaj trafiğinin yönetilebildiği, ileride geliştirilecek benzer projelerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir altyapı ürünümüz oldu.

Önceki yıllarda simülasyon sistemlerinde görsellik altyapısı olarak kullanılmak üzere geliştirdiğimiz altyapı yazılımından da yararlanarak, bir uçuş simülatörü projesinin taktik çevre simülasyonunu geliştirdik. Benzer şekilde simülasyon sistemleri birlikte çalışabilirliği için geliştirmeye başladığımız arakatman yazılımını, içinde koşum zaman altyapısı ile birlikte kayıt oynatma, görselleştirme aracı, kod üreteci gibi birimlerin de yer aldığı bütünsel bir yazılım ailesine dönüştürüyoruz. Geliştirmesi sürekli devam eden ve ARTI adını verdiğimiz bu ürünümüzü savunma sanayiindeki çeşitli simülasyon projelerinde denemeye başladık. Bu ürünümüzle birlikte geliştirdiğimiz tüm ürün ve projelerimizin yeniden kullanılabilirlik, genişleyebilirlik ve standart uyumluluğu gibi özelliklerle, uzun ömürlü olmalarını hedefliyoruz.Çalışmalarımızda kavramsal modelleme, modellerin geliştirilmesi ve model işletimi önemli bir yer tutuyor. Bu amaçla taktik ve mühendislik seviyesinde çeşitli fiziksel ve matematiksel modeller geliştiriyoruz. Bunlardan birisinde bir muharebe etkinlik değerlendirme projesinin radar ve elektro-optik modellerini geliştiriyoruz.

Yine TÜBİTAK desteği ile başladığımız bir projemizde dinamik adaptif ve görsel bir model tanımlama dili ve araçları ürünü geliştiriyoruz. Geliştirme sürelerini kısaltacak, esnek ve kolay kullanımlı bu ürünümüzün bir çok simülasyon modelleme projesinde kullanılabileceğini değerlendiriyoruz.

Birçok askeri ve sivil sistemde giderek önem kazanmaya başlayan yüksek ve etkin görsellik ihtiyaçları nedeniyle, bu alanda da çalışmalarımızı ilerletmeye başladık. Sentetik muharebe alanı ve taktik ortamdaki görsellik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hızlı erişilebilen, sade ve kullanımı kolay, platform bağımsız, 2 ve 3 boyutlu uygulamalar geliştiriyor; bunları dokunmatik ekranlar, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik yeniliklerle destekliyoruz.

Simülasyonların planlanması, işletilmesi ve faaliyet sonu değerlendirmesi için kullanılabilecek bir harp oyunu çerçeve çalışması oluşturduk. Bu altyapının geliştirilecek farklı seviyelerdeki harp oyunu simülasyonları ile birlikte; taktik eğitim sistemleri, güvenlik analiz çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları gibi bir çok alanda kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, kuruluşumuzun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, simülasyon modelleme alanında fark yaratan, özgün ve yüksek teknolojili ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Sahip olduğumuz altyapı ve yetkinlikleri geniş bir uygulama perspektifinde kullanabilecek duruma geldik. Bundan sonrası için de ülkemizin milli ve yerli yüksek teknolojili ürün geliştirme hedefine uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ederek, proje ve ürünlerimizi dünyada benzerleriyle yarışabilecek kalitede geliştirmeye öncelik vermeyi ve bu alanda uluslararası pazarda da yer alabilmeyi hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte, yüksek performans programlama, kullanıcı etkileşimli tasarım ve geliştirme, çapraz platform uygulamaları gibi yazılım geliştirme alanında sahip olduğumuz yetkinlikleri simülasyon modelleme dışında komuta kontrol sistemleri, sağlık teknolojileri, bilişim uygulamaları gibi farklı alanlarda da değerlendirmeye çalışıyoruz.Tarihçe


26 Ocak 2016 Ankara Ticaret Odasına kaydımızı yaptırarak, faaliyetlerimize geçici olarak Meteksan Savunma tesislerinde başladık.

3 Şubat 2016 İlk projemiz olan Atak Helikopter Simülatörü Milli Taktik Çevre Simülasyonu Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (ATAKSİM MTÇS GKA) Hizmet Alımı sözleşmesini Meteksan Savunma ile imzaladık.

24 Şubat 2016 Meteksan Savunma tarafından “Simülasyon Yazılımları alanındaki tüm yetkinliklerini” şirketimize devredildiği açıklandı.

18 Nisan 2016 Bilkent Cyberpark ofisimizde çalışmaya başladık.

19 Ocak 2017 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikamızı aldık.

25 Temmuz 2017 İlk TÜBİTAK TEYDEB destekli Ar-Ge projemiz Yeni Nesil Bir Müşterek Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (NAUTILUS) sözleşmesini imzaladık.

1 Kasım 2017 Bilkent Cyberpark ofisimiz için MSB’den “MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belge”sini, Dışişleri Bakanlığı’ndan “NATO SECRET Tesis Güvenlik Belge”sini aldık.

21 Kasım 2017 USMOS 2017’ye sponsor olduk, sergi ve bildiri sunumu ile katılım sağladık.

11 Ocak 2018 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikamızı aldık.

12 Mart 2018 SASAD’a üye olduk.

1 Haziran 2018 STM ile GEMED Projesi Hizmet Alım Sözleşmesi’ni imzaladık.

19 Temmuz 2018 NAUTILUS projemizi başarıyla tamamladık.

30 Ekim 2018 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”ni aldık.

30 Kasım 2018 SDT ile MUHAREBESİM HLA Entegrasyon Yazılım Hizmeti Sözleşmesini imzaladık.

19 Aralık 2018 TÜBİTAK TEYDEB destekli DAGMOT proje sözleşmesini imzaladık.

28 Aralık 2018 Bilkent Cyberpark’tan NAUTILUS projemiz için “Proje Bitirme Belgesi”ni aldık.

18 Mart 2019 SSB desteği ile Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü kapsamında ARTI projemizin sözleşmesini HAVELSAN ile imzaladık.

15 Mayıs 2019 Hacettepe Teknokent ofisine taşınarak, çalışmalarımıza burada devam etmeye başladık.

10 Haziran 2019 Ankara Sanayi Odası’na üye olduk.

5 Temmuz 2019 TÜBİTAK BİLGEM’den “TEMPEST Uygunluk Raporu”nu aldık.

31 Ağustos 2019 MSB’den Hacettepe Teknokent ofisimiz için “MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi”ni aldık.

18 Eylül 2019 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hacettepe Teknokent ofisimiz için “NATO SECRET Tesis Güvenlik Belgesi”ni aldık.

27 Aralık 2019 MSB’den “Kuruluş İzin Belgesi”ni aldık.

5 Mart 2020 MSB’den “Üretim İzin Belgesi”ni aldık.KVKK


KVKK kapsamında “ Aydınlatma Metni ”, “ KVKK Başvuru Formu ” ve “ Çalışan Adayları Aydınlatma Metni ” belgelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.