Biz Kimiz?

CEY Savunma ve Simülasyon Sistemleri, savunma ve simülasyon sektöründe geniş bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerin bir araya gelmesiyle, 2016 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir şirkettir. Faaliyetlerini Hacettepe Teknokent’teki Milli ve NATO Gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ofisinde sürdürmektedir.

Simülasyon teknolojileri alanında müşteri ihtiyaçlarını üstün kalitede ve güçlü mühendislik çözümleri ile karşılayan, farklı, özgün ve yenilikçi ürünler geliştiren bir şirket olmak misyonu ile yola çıktık. Vizyonumuz ise çalıştığımız alanda Türkiye’de ve dünyada tercih edilen firma olmak, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunmaktır.

Geliştirmekte olduğumuz projelerimizde takvim, bütçe ve maliyet etkinlik konularına önem vermekle birlikte, yüksek teknolojileri doğru kullanan ve dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek milli ve özgün mühendislik ürünleri geliştirmek de ana hedeflerimiz arasındadır.Hangi Alanlarda Çalışıyoruz?

Şirketimizin ana çalışma alanı yazılım ve simülasyon teknolojileri olup, hedeflediğimiz öncelikli sektör savunma sanayiidir. Gelişmiş ülkeler tarafından günümüzün en kritik teknolojileri arasında gösterilen simülasyon modelleme alanında önceki yıllarda edindiğimiz bilgi ve deneyimler doğrultusunda; yapısal simülasyonlar ve özel olarak harp oyunu simülasyonları alanına yoğunlaşmış bulunuyoruz. Aynı zamanda geliştiricilerin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu çeşitli özgün altyapı yazılımları geliştiriyoruz.

Neler Yaptık?

Kurulumuşuzun ilk yıllarında kurumsal altyapılarımızı oluşturup, Ar-Ge ve altyapı projelerine öncelik verdik. Bütünleşik sistem mühendisliği, geliştirme, test ve entegrasyon bakış açısı ile; güncel teknolojilerin kullanıldığı, farklı işletim sistemleri, programlama dilleri, tasarım ve proje yönetim araçlarının yer aldığı geliştirme ortamlarımızı kurduk. Savunma projelerini geliştirebilmek için gerekli belgelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Tüm personelimiz için kişi güvenlik belgeleri aldık.

Projelerimizi proje isterlerinde belirtilen askeri standartlar doğrultusunda geliştiriyor, bu amaçla ISO 9001 belgesi ile belgelendirilmiş kurumsal kalite yönetim sistemimizden yararlanıyoruz. SASAD, KOSGEB, ATO, ASO ve TSSK üyeliklerimiz mevcut olup, Teknolojik Ürün Deneyim Belgemiz, Proje Bitirme Belgemiz, Tempest Uygunluk Raporumuz, Sanayi Sicil Belgemiz ve Kapasite Raporumuz bulunmaktadır.Neler Yapıyoruz?

Temel odağımız olan simülasyon modelleme alanında öncelikli olarak çeşitli altyapı yazılımları geliştirmeye başladık. Bunlardan birisinde TÜBİTAK desteği alarak müşterek simülasyon sistemlerinde kullanılmak üzere, NAUTILUS adını verdiğimiz mikroservis tabanlı bir simülasyon altyapısı geliştirdik. Bu amaçla her bir servisin tanımlı birer işlevselliğe ve arayüze sahip olduğu, bütün servislerin mesaj trafiğinin yönetilebildiği, ileride geliştirilecek benzer projelerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir altyapı ürünümüz oldu.

Önceki yıllarda simülasyon sistemlerinde görsellik altyapısı olarak kullanılmak üzere geliştirdiğimiz altyapı yazılımından da yararlanarak, bir uçuş simülatörü projesinin taktik çevre simülasyonunu geliştirdik. Benzer şekilde simülasyon sistemleri birlikte çalışabilirliği için geliştirmeye başladığımız arakatman yazılımını, içinde koşum zaman altyapısı ile birlikte kayıt oynatma, görselleştirme aracı, kod üreteci gibi birimlerin de yer aldığı bütünsel bir yazılım ailesine dönüştürüyoruz. Geliştirmesi sürekli devam eden ve ARTI adını verdiğimiz bu ürünümüzü savunma sanayiindeki çeşitli simülasyon projelerinde denemeye başladık. Bu ürünümüzle birlikte geliştirdiğimiz tüm ürün ve projelerimizin yeniden kullanılabilirlik, genişleyebilirlik ve standart uyumluluğu gibi özelliklerle, uzun ömürlü olmalarını hedefliyoruz.Çalışmalarımızda kavramsal modelleme, modellerin geliştirilmesi ve model işletimi önemli bir yer tutuyor. Bu amaçla taktik ve mühendislik seviyesinde çeşitli fiziksel ve matematiksel modeller geliştiriyoruz. Bunlardan birisinde bir muharebe etkinlik değerlendirme projesinin radar ve elektro-optik modellerini geliştiriyoruz.

Yine TÜBİTAK desteği ile başladığımız bir projemizde dinamik adaptif ve görsel bir model tanımlama dili ve araçları ürünü geliştiriyoruz. Geliştirme sürelerini kısaltacak, esnek ve kolay kullanımlı bu ürünümüzün bir çok simülasyon modelleme projesinde kullanılabileceğini değerlendiriyoruz.

Birçok askeri ve sivil sistemde giderek önem kazanmaya başlayan yüksek ve etkin görsellik ihtiyaçları nedeniyle, bu alanda da çalışmalarımızı ilerletmeye başladık. Sentetik muharebe alanı ve taktik ortamdaki görsellik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hızlı erişilebilen, sade ve kullanımı kolay, platform bağımsız, 2 ve 3 boyutlu uygulamalar geliştiriyor; bunları dokunmatik ekranlar, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik yeniliklerle destekliyoruz.

Simülasyonların planlanması, işletilmesi ve faaliyet sonu değerlendirmesi için kullanılabilecek bir harp oyunu çerçeve çalışması oluşturduk. Bu altyapının geliştirilecek farklı seviyelerdeki harp oyunu simülasyonları ile birlikte; taktik eğitim sistemleri, güvenlik analiz çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları gibi bir çok alanda kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, kuruluşumuzun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, simülasyon modelleme alanında fark yaratan, özgün ve yüksek teknolojili ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Sahip olduğumuz altyapı ve yetkinlikleri geniş bir uygulama perspektifinde kullanabilecek duruma geldik. Bundan sonrası için de ülkemizin milli ve yerli yüksek teknolojili ürün geliştirme hedefine uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ederek, proje ve ürünlerimizi dünyada benzerleriyle yarışabilecek kalitede geliştirmeye öncelik vermeyi ve bu alanda uluslararası pazarda da yer alabilmeyi hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte, yüksek performans programlama, kullanıcı etkileşimli tasarım ve geliştirme, çapraz platform uygulamaları gibi yazılım geliştirme alanında sahip olduğumuz yetkinlikleri simülasyon modelleme dışında komuta kontrol sistemleri, sağlık teknolojileri, bilişim uygulamaları gibi farklı alanlarda da değerlendirmeye çalışıyoruz.